KONKURS DOBREGO ZACHOWANIA

W dniach 23 września do 16 października trwał
Wewnątrzszkolny Konkurs Dobrego Zachowania
zorganizowany przez panie: A.Goraj, M.Szybalską, A.Bera.

Jego celem było wyeliminowanie niepożądanych zachowań
u wychowanków, wyrobienie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z kolegami, z osobami dorosłymi, wyrobienie nawyku wzajemnej pomocy.

W czasie trwania konkursu działalność wychowawców wspierała
Szkolna Rada Koleżeńska,
która oceniała zachowania wychowanków za pomocą symboli:
za szczególnie pozytywne zachowanie, pomoc koledze lub koleżance

uczeń mógł otrzymać słonko natomiast za zachowanie negatywne chmurkę.

Po rozstrzygnięciu konkursu zwycięzcy otrzymali drobne upominki.

mgr Małgorzata Szybalska
mgr Aneta Goraj
mgr Anna Bera

© SOSW NIEMIENICE
Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska