W dniu 06 listopada 2008 roku nasz Ośrodek odwiedził
pan policjant - Piotr Luzak z Posterunku Policji w Sadowiu. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z osobami obcymi, w czasie zabawy,
w ruchu drogowym. Spotkanie zorganizowały panie: Aneta Goraj, Małgorzata Szybalska i Anna Bera.

Pierwszym punktem spotkania było przeprowadzenie przez Policjanta pogadanki, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

Następnie odbył się wewnątrzszkolny konkurs wiedzy pod hasłem
"Jak być bezpiecznym..., jakie mam prawa i obowiązki..., co jest zdrowe, a co mi szkodzi..."

W konkursie udział brały dwie drużyny, a ich pracę oceniała komisja
w skład, której weszli Pani Dyrektor i Pan Policjant.

Zawodnicy odpowiadali na pytania, układali hasła i podpisy do ilustracji. Za poprawnie wykonane zadanie otrzymywali punkty.

       

pogotowie                           policja                       straż

Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
i nagrody w postaci słodyczy, kubków i długopisów, a Pan Policjant wręczył wychowankom odblaski, informatory i płyte CD na temat bezpiecznego poruszania się po drogach rowerem.
Dziękujemy za wspaniałą lekcję.

mgr Małgorzata Szybalska
mgr Aneta Goraj
mgr Anna Bera

© SOSW NIEMIENICE
Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska