WEWNĄTRZSZKOLNE ZAWODY SPORTOWE

W celu uatrakcyjnienia pobytu wychowankom w Ośrodku dnia 14 stycznia 2009 roku zostały zorganizowane wewnątrzszkolne zwody sportowe - "Wyścigi z przyborami nietypowymi".

W konkursie wykorzystano plastikowe butelki, gazety, sznurki, patyki i balony.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach , po ich zakończeniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i drobnych upominków.

Organizowanie tego typu zajęć sprzyja integracji grupy, uczy zdrowej rywalizacji i wzajemnej współpracy.

mgr Małgorzata Szybalska
mgr Anna Bera

© SOSW NIEMIENICE
Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska