Jutro wielka jest rocznica -
Jedenasty Listopada !...
Tym, co zmarli za Ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa.

   

Tymi słowami uczennica Agnieszka Ślusarz rozpoczęła uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości, która odbyła się
10 listopada 2016 roku. Na uroczystą akademię złożyły się wiersze
i pieśni patriotyczne, ukazujące piękno naszej Ojczyzny.

   

Zgromadzeni na uroczystości obejrzeli także film animowany przestawiający krótką historię Polski, od początków państwa polskiego do czasów współczesnych. Uroczystość zakończył występ przedszkolaków, którzy brawurowo zatańczyli krakowiaka.

   

Pani dyrektor Bożena Chodorek dziękując za przygotowanie uroczystości zwróciła uwagę, że była to wspaniała lekcja wychowania patriotycznego. Ojczyzna to nasza ziemia polska. Aby ją kochać, trzeba ją poznać i to nie tylko taką, jaka jest dzisiaj, ale również taką, jaka była przed wiekami.

   

Uroczyste obchody Święta zakończył udział delegacji, złożonej
z uczniów i pracowników naszej szkoły, w IV Biegu Niepodległości zorganizowanym w Opatowie przez Starostę Opatowskiego oraz Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego.

GALERIA ZDJĘĆ
mgr Joanna Zalewska
© SOSW NIEMIENICE