ZADUMA I REFLEKSJA
1 LISTOPADA

Dnia 27.10.2017 wychowankowie klasy IIa szkoły podstawowej pod opieką nauczycieli udali się na pobliski cmentarz w Biskupicach celem upamiętnienia tych którzy odeszli, a w szczególności byłych pracowników naszej placówki. Chwilą ciszy, modlitwą i zapaleniem zniczy zaakcentowano kruchość ludzkiego życia. Zadumie poddano przemijający czas- ten ludzki i ten boski. Rozważano i podsumowano życie mające wymiar ponadczasowy. Rozważaniom towarzyszyła sprzyjająca aura i zbliżający się już świąteczny nastój zachęcający do godnego przeżywania dnia Wszystkich Świętych (01.XI), jak również Dnia Zadusznego (02.XI) poświęconego zmarłym.

   

mgr Agnieszka Warych
© SOSW NIEMIENICE