DZIEŃ OTWARTY

21 marca w naszej placówce został zorganizowany Dzień Otwarty. Pan dyrektor B. Rolak zapoznał przybyłych gości z misją i wizją Ośrodka w krótkiej prezentacji multimedialnej.

Następnie rodzice wraz z dziećmi mieli okazję zobaczyć bogatą bazę placówki, przekrojowe formy i metody pracy z uczniem i z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych.

Wychowankowie SOSW w Niemienicach zaprezentowali również gościom swoje umiejętności aktorsko - taneczne w przedstawieniu "Kopciuszek"

oraz nowoczesnych tańcach.

Na zakończenie podczas wspólnego poczęstunku nauczyciele odpowiadali na szereg pytań i spostrzeżeń zaproszonych rodziców.

mgr Dorota Majcher

© SOSW NIEMIENICE