"Ze zdrowiem za pan brat".

W dniach 15-18.IV 2013r. zorganizowane zostały Dni Promocji Zdrowia. Celem tego przedsięwzięcia było pogłębianie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, szerzenie zdrowego i higienicznego trybu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, wyrabianie potrzeby uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej oraz wdrażanie do działań profilaktycznych na rzecz ochrony życia i zdrowia. Akcja ta rozpoczęła się od wewnątrzszkolnego konkursu wiedzy "Ze zdrowiem za pan brat". W trakcie konkursu uczniowie odpowiadali na pytania quizowe, odgadywali zagadki, układali hasła o tematyce zdrowotnej.

Chcąc uświadomić wychowankom, iż aktywność ruchowa jest warunkiem zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka w drugim dniu odbyła się "Wiosenna spartakiada zdrowia". Uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach ruchowych, z dużym zapałem wykonywali zadania zręcznościowe, zapoznawali się z metodami ćwiczeń, które umożliwiają utrzymanie zdrowia i wyśmienitej kondycji.

W ostatnim dniu prowadzonej akcji odbyła się biesiada zdrowia, podczas której uczniowie przygotowywali zdrowe kanapki. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali w nagrodę zdrowe produkty żywnościowe: soki owocowe i owoce. Przy zdrowo zastawionym stole przeprowadzona została pogadanka na temat zasad zdrowego odżywiania się.

Dni te były okazją do przybliżenia wszystkim prawdy, że zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Wszyscy miło spędzili czas, jednocześnie ucząc się odpowiedzialności za własne zdrowie.

Zobacz więcej zdjęć
mgr Aneta Goraj
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska