DZIEŃ RODZINY i DZIEŃ OTWARTY

         W dniu 14 czerwca 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemienicach odbył się Dzień Rodziny połączony
z Dniem Otwartym placówki.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele władz powiatu opatowskiego: Pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska, członek Zarządu Powiatu p. Aneta Werońska, członek Rady Powiatu p. Wojciech Majcher, a także przedstawiciel wójta Gminy Sadowie p. Katarzyna Pietrzyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadowiu p. Anna Nowak, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Sadowiu oraz Waśniowie, przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie, dyrektor Publicznego Przedszkola
w Opatowie, Wójt Gminy Lipnik, dyrektor i przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach, dzielnicowy Radosław Kaptur i asp. Arkadiusz Ścibór "Argo" z psem Argo, ksiądz Rafał Borydzki i pielęgniarka Krystyna Sitek, jak również rodzice.

Dyrektor p. Bożena Chodorek uroczyście powitała przybyłych gości, następnie głos zabrała Wicestarosta Małgorzata Jalowska, która poinformowała zebranych o zmianie profilu placówki: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Później przedstawiciel Rady Pedagogicznej w Niemienicach p. Dorota Majcher przedstawiła działania edukacyjno-terapeutyczne proponowane przez SOSW
w Niemienicach w świetle przemian na Centrum Autyzmu i całościowych zaburzeń rozwoju.

Kolejnych punktem uroczystości była inscenizacja bajki "Księżniczka na ziarnku grochu" w wykonaniu wychowanków naszego Ośrodka.
W pięknych strojach i wspaniałej scenerii zebrani goście podziwiali naszych aktorów. Przedstawienie wzbudziło ogromny zachwyt publiczności i zostało nagrodzone wielkimi brawami.

W trakcie Dnia Otwartego można było również oglądać prezentację multimedialną dotyczącą działalności naszego ośrodka, sale terapeutyczne oraz projekt ogrodu sensorycznego. W parku zapewnione były liczne atrakcje: malowanie twarzy i paznokci, układanie fryzur, bańki mydlane, balonowe kwiaty, malowanie na sterczu, rozrywki sportowe oraz dmuchana zjeżdżalnia.

   

   

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz tresury psa policyjnego. Czas umilała muzyka w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem pana Grzegorza Kowalskiego ze świetlicy Wiejskiej im. św. Daniela Brottier w Nagorzycach, prowadzonej przez siostrę Małgorzatę Chmielewską.

Wspólnie spędzony czas zakończył się pysznym obiadem i słodkim poczęstunkiem.

ZDJĘCIA

FILM

© SOSW NIEMIENICE