DZIEŃ WIOSNY
W EUROPIE 2019

       Tegoroczne obchody "Dnia Wiosny w Europie" w naszym Ośrodku przebiegały pod hasłem "Unia Europejska - zjednoczeni
w różnorodności"
. Celem zajęć było utrwalenie wiadomości na temat Unii Europejskiej oraz wybranych państw należących do wspólnoty.
       Uczestnicy podzieleni zostali na dwie drużyny i zmagali się
w ośmiu konkurencjach wykazując się dużą wiedzą na temat Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Bardzo dobrze radzili sobie pracując z mapą i wskazując wybrane państwa. Nie mieli trudności
z dopasowywaniem flag, budowli oraz potraw do właściwego kraju. Układali puzzle, rozwiązywali krzyżówkę, grali w memory, odpowiadali na pytania z quizu oraz kojarzyli piosenki z wybranym państwem członkowskim. Forma proponowanych wychowankom zajęć, była dla nich bardzo atrakcyjna, ponieważ większość zadań wykonywali na tablicy interaktywnej.
      Zajęcia zorganizowały i przeprowadziły panie: Anna Stajniak, Małgorzata Szybalska, Aneta Goraj, Anna Bera, Małgorzata Rybus
i Małgorzata Spychaj.

GALERIA ZDJĘĆ
mgr Anna Stajniak
mgr Małgorzata Szybalska
© SOSW NIEMIENICE