W dniu 27 kwietnia w naszej placówce zorganizowany został turniej ekologiczny z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie podzieleni na dwie drużyny: Orłów i Sokołów rywalizowali w dziesięciu konkurencjach. Musieli wykazać się dużą wiedzą na temat przyrody i jej ochrony. Zawodnicy odpowiadali na pytania quizowe, rozwiązywali zagadki, układali hasła ekologiczne, rozpoznawali odgłosy zwierząt leśnych.

Zdania umysłowe przeplatane były konkurencjami sprawnościowymi,
w których wykorzystano materiały będące surowcami wtórnymi.

Na zakończenie obchodów uczniowie wykonali plakat po hasłem "Chrońmy naszą przyrodę", który był podsumowaniem zorganizowanej akcji.
Zmagania zawodników oceniała komisja w składzie: dyrektor Ośrodka - pani B. Chodorek oraz nauczycielki pani B. Podczasi i pani M. Religa. Jury nie miało łatwego zadania, gdyż każda drużyna prezentowała wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Ostatecznie zwyciężyła drużyna Orłów.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali słodkie nagrody.

GALERIA ZDJĘĆ

mgr A. Goraj
© SOSW NIEMIENICE