IV INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ Opatów 2014

         Dnia 25 marca 2014r. odbył się IV Integracyjny Przegląd Piosenki Religijnej Opatów 2014. Organizatorami przedsięwzięcia były: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Opatowskiego "Nasi Przyjaciele" i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Niemienicach.

   

Celem przeglądu była popularyzacja śpiewania, a w szczególności popularyzacja piosenki i pieśni religijnej, prezentacja dorobku artystycznego placówek, a także integracja ze środowiskiem społecznym. Wydarzenie artystyczne odbyło się pod patronatem Starosty Powiatu Opatowskiego - pana Bogusława Włodarczyka.
W przeglądzie wzięło udział 11 placówek specjalnych. Były to: Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze z Dębna, Sulejowa, Jałowęs i Niemienic, Środowiskowe Domy Samopomocy w Ożarowie, Tarłowie i Ostrowca, Dom Pomocy Społecznej z Sobowa, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza z Nieskurzowa Nowego, Warsztat Terapii Zajęciowej z Opatowa i Franciszkańska Młodzież Oazowa z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
z klasztoru Ojców Bernardynów w Opatowie.

   

Zespół wokalny Big Voice przygotowany przez panie: M.Religę,
A. Szymczyk i M. Gieradę zaśpiewał "Gdy kiedyś Pan" i "Ave Maryja".

   

Na otwarciu dyrektor SOSW w Niemienicach - pani Bożena Sobieraj wygłosiła orędzie do uczestników Przeglądu Piosenki, a otwarcia
i zamknięcia imprezy dokonał prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Opatowskiego "Nasi Przyjaciele" - Norbert Staniszewski.

   

Przebieg imprezy prowadzili Marzena Religa i Dariusz Tomtas - nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Niemienicach.

   

Uwieńczeniem spotkania była piosenka finałowa
"Ty tylko mnie poprowadź" w wykonaniu koordynatora przedsięwzięcia
- Marzeny Religi.

Na zakończenie wydarzenia artystycznego uczestnicy otrzymali z rąk przedstawicieli organizatorów: dyrektora SOSW w Niemienicach - pani Bożeny Sobieraj i kierownika WTZ Norberta Staniszewskiego dyplomy, pamiątkowe statuetki, a także nagrody rzeczowe.

   

GALERIA ZDJĘĆ
mgr Marzena Religa
© SOSW NIEMIENICE