V INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI
- PIOSENKA RELIGIJNA -
Opatów 2015

         W dniu 18 marca 2015 r. w Opatowie odbył się V Integracyjny Przegląd Piosenki Religijnej organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Niemienicach i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z siedzibą w Opatowie.

Celem przeglądu była popularyzacja śpiewania, a w szczególności popularyzacja piosenki i pieśni religijnej, prezentacja dorobku artystycznego placówek, zintegrowanie i scalenie społeczeństwa osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, przełamanie stereotypów
i barier wobec osób niepełnosprawnych.
Wydarzenie artystyczne odbyło się pod patronatem Starosty Powiatu Opatowskiego - pana Bogusława Włodarczyka, a w przedsięwzięciu wzięły udział zespoły wokalne z placówek szkolnictwa specjalnego naszego powiatu, pomocy społecznej oraz zespół wokalno - instrumentalny działający przy jednej z opatowskich parafii.
Patronem medialnym imprezy był Gość Niedzielny z siedzibą
w Sandomierzu oraz Radio Opatów.

Na początku imprezy głos zabrali gospodarze: pani Bożena Chodorek - dyrektor SOSW w Niemienicach i Norbert Staniszewski - kierownik WTZ w Opatowie. Otwarcia przeglądu dokonał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego - pan Robert Kasiński.

   

W spotkaniu wzięli udział uczniowie i uczestnicy z następujących placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Sulejowa, Dębna, Jałowęs i Niemienic, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej z Nieskurzowa, Domu Pomocy Społecznej z Sobowa
i Zochcinka, Środowiskowego Domu Samopomocy z Ożarowa, Tarłowa
i Ostrowca, Warsztatu Terapii Zajęciowej z Opatowa oraz Franciszkańska Młodzież Oazowa z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z klasztoru Ojców Bernardynów z Opatowa.

Przebieg imprezy prowadzili: Marzena Religa i Dariusz Tomtas - nauczyciele ze SOSW w Niemienicach.

W czasie prezentacji mogliśmy usłyszeć pieśni: Maleńka miłość, Biegnij przed siebie, Dotknij Panie moich oczu, Ty tylko mnie poprowadź, Tyle dobrego, Powiedz ludziom, że kocham ich, Sandały, Na świecie tyle bólu jest, Kochajmy Boga, Nie boję się, Kochany bracie, Co jest najważniejsze, Rozpięty na ramionach, Sutanna.

Zamknięcia imprezy dokonał Norbert Staniszewski - kierownik WTZ w Opatowie, który wraz z dyrektor SOSW w Niemienicach - Bożeną Chodorek wręczyli wykonawcom dyplomy, pamiątkowe statuetki
i nagrody rzeczowe.

   

Instytucjami i osobami, które wsparły przedsięwzięcie było Starostwo Powiatowe w Opatowie i Piekarnia Opatów - Paweł Jasiński.
W finale wieńczącym spotkanie zabrzmiała piękna pieśń religijna
"Pani Górecka" w wykonaniu gospodarzy spotkania: Marzeny Religi (nauczyciela muzyki w SOSW w Niemienicach) i Tomasza Ścibisza (instruktora terapii muzycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Opatowie).

W przeglądzie nie było wygranych. Wszyscy uczestnicy byli równi, bo przez muzykę jesteśmy lepsi i bardziej otwarci na ludzi, a "kto śpiewa dwa razy się modli".

mgr Marzena Religa
© SOSW NIEMIENICE