VII INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI
- PIOSENKA RELIGIJNA -
Opatów-Niemienice 2017

         W dniu 26 kwietnia 2017 w Opatowie odbył się VII Integracyjny Przegląd Piosenki Religijnej organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Niemienicach i Warsztat Terapii Zajęciowej w Opatowie.

Celem przeglądu była popularyzacja śpiewania, a w szczególności popularyzacja piosenki i pieśni religijnej, prezentacja dorobku artystycznego placówek, zintegrowanie i scalenie społeczeństwa osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, przełamanie stereotypów
i barier wobec osób niepełnosprawnych. Wydarzenie artystyczne odbyło się pod patronatem Starosty Powiatu Opatowskiego - pana Bogusława Włodarczyka, a w przedsięwzięciu wzięły udział zespoły wokalne z placówek szkolnictwa specjalnego naszego powiatu, pomocy społecznej oraz zespół wokalno-instrumentalny działający przy jednej z opatowskich parafii.

Na początku imprezy głos zabrali gospodarze: Bożena Chodorek - dyrektor SOSW w Niemienicach i Norbert Staniszewski - kierownik WTZ w Opatowie.

Otwarcia i zamknięcia przeglądu w imieniu Starosty Powiatu Opatowskiego-pana Bogusława Włodarczyka dokonała Monika Susło.

Spośród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas: pani Małgorzata Skrzypczak - starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Kielcach, ks. Rafał Borycki z parafii pod wezwaniem św. Józefa
w Biskupicach i ks. Wojciech Petryk z parafii pod wezwaniem
św. Barbary w Słupii Nadbrzeżnej.

Przebieg imprezy poprowadzili: Marzena Religa i Dariusz Tomtas - nauczyciele w SOSW w Niemienicach.

Zespół Big Voice przygotowany przez M. Religę, A. Szymczyk
i M. Gieradę zaprezentował się z pieśniami: "Klękam" i "Z Jezusem
w sercu". Wystąpiły dziewczynki: Kinga, Julcia, Karolina i Sara.

Kierownik WTZ w Opatowie pan Norbert Staniszewski wraz
z dyrektor SOSW w Niemienicach panią Bożeną Chodorek wręczyli wykonawcom dyplomy i pamiątkowe statuetki.

W finale wieńczącym spotkanie zabrzmiała piękna pieśń religijna "Halleluja" autorstwa Leonarda Cohena, którą wykonała koordynator przeglądu pani Marzena Religa.

   

WTZ i SOSW w Niemienicach zadbał również o gości od strony gastronomicznej. Uczestnicy przeglądu otrzymali smaczny poczęstunek.

Prezentacje artystyczne sprawiły solistom i zespołom wokalnym wiele radości i zadowolenia, a możliwość pojawienia się na scenie
i podzielenia się swoimi doświadczeniami artystycznymi ogromną satysfakcję. W przeglądzie nie było wygranych. Wszyscy uczestnicy byli równi, bo przez muzykę jesteśmy lepsi i bardziej otwarci na ludzi, a "kto śpiewa dwa razy się modli".
Patronem medialnym imprezy był Gość Niedzielny
z siedzibą w Sandomierzu.

GALERIA ZDJĘĆ
mgr Marzena Religa
© SOSW NIEMIENICE