VIII INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI

PIOSENKA RELIGIJNA
Opatów-Niemienice 2018

         W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Opatowie odbył się VII Integracyjny Przegląd Piosenki Religijnej organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Niemienicach i Warsztat Terapii Zajęciowej w Opatowie.

         Celem przeglądu była popularyzacja śpiewania, a w szczególności popularyzacja piosenki i pieśni religijnej, prezentacja dorobku artystycznego placówek, zintegrowanie i scalenie społeczeństwa osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, przełamanie stereotypów
i barier wobec osób niepełnosprawnych. W przedsięwzięciu artystycznym wzięły udział zespoły wokalne z placówek szkolnictwa specjalnego naszego powiatu, pomocy społecznej oraz zespół wokalno-instrumentalny działający przy jednej z opatowskich parafii.

         Patronem medialnym imprezy był Gość Niedzielny z siedzibą
w Sandomierzu.
         Na początku imprezy głos zabrała Bożena Chodorek - dyrektor SOSW w Niemienicach, a otwarcia przeglądu dokonał ks. Rafał Borycki z parafii pod wezwaniem św. Józefa w Biskupicach.

         W spotkaniu wzięli udział uczniowie i uczestnicy
z następujących placówek:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach

2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Opatowie, ul. Słowackiego
3. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach
6. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Tarłowie
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie
8. Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
9. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu w Bidzinach
10. Warsztat Terapii Zajęciowej w Sobowie
11. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Ożarowie
12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowęsach
13. Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie
14. "Franciszkańska Młodzież Oazowa" z parafii Wniebowzięcia NMP z Klasztoru Ojców Bernardynów w Opatowie
15. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym
16. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarłowie
17. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie
18. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu specjalistyczno- terapeutycznego w Opatowie
19. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 w Opatowie
20. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
21. Warsztat Terapii Zajęciowej w Opatowie, ul. Szpitalna
         W czasie prezentacji mogliśmy posłuchać pięknych pieśni religijnych.

         Przebieg imprezy poprowadzili: Marzena Religa i Dariusz Tomtas - nauczyciele w SOSW w Niemienicach.

         Uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

         WTZ i SOSW w Niemienicach zadbał również o gości od strony gastronomicznej. Uczestnicy przeglądu otrzymali smaczny poczęstunek.
         Prezentacje artystyczne sprawiły solistom i zespołom wokalnym wiele radości i zadowolenia, a możliwość pojawienia się na scenie
i podzielenia się swoimi doświadczeniami artystycznymi ogromną satysfakcję.

GALERIA ZDJĘĆ
mgr Marzena Religa
© SOSW NIEMIENICE