"Gody Opatowskie"

22 stycznia nasi wychowankowie wzięli udział w przęglądzie zespołów kolędniczych w ramach "Godów Opatowskich".

Celem przeglądu było kontynuowanie tradycji kolędowania oraz jego popularyzacja w społeczeństwie.

Wychowankowie zaprezentowali przedstawienie jasełkowe pt. "Kolęduje Tobie moje serce".
Za udział w przeglądzie otrzymali dyplom i drobny upominek. Podczas przeglądu odbyło się także rozdanie nagród w konkursie plastycznym o tematyce kolędniczej.

W konkursie tym jeden z naszych podopiecznych–Mariusz Stępień - zajął III miejsce w swojej kategorii. Wychowanek otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową. Opiekę nad wychowankami sprawowały M.Szybalska, B.Maj i A.Goraj.
mgr Aneta Goraj
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska