UDZIAŁ W AKCJI "GÓRA GROSZA"

Już po raz trzeci w naszym ośrodku prowadzona jest akcja "Góra Grosza". Celem akcji jest zebranie funduszy na programy pomocy dzieciom - odseparowanym od rodzin. Patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zbiórka w ramach akcji "Góra Grosza" prowadzona była w dniach od 21 listopada do 2 grudnia 2011 roku.

Wychowankowie wraz z opiekunami akcji Paniami: Małgorzatą Spychaj, Anna Stajniak i Małgorzatą Szybalską zbierali "grosze" do specjalnie oznakowanej puszki.

Uczniowie informowali podczas zbiórki darczyńców jaki jest cel akcji.

Nasi wychowankowie dzięki temu uczyli się pomocy innym pokrzywdzonym przez los.

Byli z siebie dumni, że mogli sami zebrać i policzyć pieniądze.

Suma jaką zebraliśmy może nie była olbrzymia, ale w tej akcji chodzi o pokazanie, że nawet z grosików możemy uzbierać pewną sumę pieniędzy i w ten sposób włączyć się do pomocy potrzebującym dzieciom.

mgr Małgorzata Spychaj
mgr Małgorzata Szybalska
mgr Anna Stajniak
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska