JESIENNY KONKURS PLASTYCZY

Dnia 24 października 2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego pt: "Jesień wokół nas". Jesień to czas kiedy
w przyrodzie zachodzi wiele ciekawych i fascynujących zjawisk. Jesień dostarcza nam wiele pomysłów i stanowi źródło inspiracji. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej dzieci, rozwijanie
i doskonalenie umiejętności plastycznych oraz tworzenie atmosfery zadowolenia i radości z dobrze wykonanego zadania. Prace zostały wykonane różnorodnymi technikami: malowanie farbami, rysowanie, lepienie z plasteliny, wylepianie z bibuły, kaszy oraz ryżu.

Wyłoniono zwycięzców:
  • I miejsce - Diana Ścibisz
  • II miejsce - Karolina Pluta
  • III miejsce - Adam Bęben
Wszystkie prace były bardzo piękne i ciekawe. Każdy uczestnik konkursu otrzymał słodką nagrodę.

mgr Renata Dumania
mgr Ilona Hołody - Łata
© SOSW NIEMIENICE