"JESTEM BEZPIECZNY"

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów, została zorganizowana akcja pt. "Jestem bezpieczny" dotycząca znajomości przepisów drogowych, zachowania ostrożności i bezpieczeństwa na drodze. Pierwszym etapem akcji był konkurs plastyczny. Wychowankowie wykonywali prace plastyczne różnymi technikami. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

Drugim etapem akcji było przeprowadzenie międzygrupowego konkursu wiedzy. Uczniowie zostali podzieleni na dwie drużyny: drużyna żółtych w składzie: Sara Słapek, Diana Ścibisz, Ewa Skrzatek, Julia Jop, Adam Bęben, Damian Sulej oraz drużyna niebieskich w składzie: Katarzyna Śliwińska, Sebastian Surowiec, Mateusz Wielanowski, Patryk Masternak, Rafał Ścibisz, Jan Ozdoba.

Wychowankowie zmagali się z następującymi zadaniami:
- prawidłowe przejście przez pasy i sygnalizację świetlną
- znajomością numerów alarmowych
- rozpoznawanie i nazywanie znaków drogowych
- umieszczenie odpowiedniego koloru na sygnalizacji świetlnej
- odpowiadanie na pytania prawda/fałsz
- zagadki
- układanie haseł z rozsypani wyrazowej
- ułożenie znaku drogowego z puzzli i określenie jego znaczenia

Rywalizacja była bardzo wyrównana a poziom wiedzy był wysoki.
Po konkursie wiedzy wychowankowie obejrzeli film dotyczący bezpiecznego zachowania na drodze. Na zakończenie wszyscy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami.

Trzecim etapem akcji było spotkanie z policjantem Radosławem Kapturem z Komisariatu policji w Opatowie. Tematem spotkania było utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Pan policjant przypomniał nam podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa.

Na zakończenie wizyty wychowankowie wręczyli Panu policjantowi podziękowanie w formie pracy plastycznej ręcznie wykonanej.

Akcje prowadziły Panie: Monika Iskra, Agnieszka Warych, Małgorzata Rybus, Ilona Hołody-Łata
GALERIA ZDJĘĆ
© SOSW NIEMIENICE