KONKURS
"CZYSTA SYPIALNIA"

       Po długich oczekiwaniach został rozstrzygnięty wewnątrzszkolny konkurs "Czysta sypialnia", który został zorganizowany z inicjatywy "Koleżeńskiej Rady Wzajemnej Pomocy". Miał on na celu zaktywowanie wychowanków do dbania o systematyczny porządek i ład na sypialniach.
Ocena czystości prowadzona była w trzech kategoriach:
1. Ogólna czystość sypialni tzw. "pierwszy rzut oka"
2. Porządek w szafach i szafkach.
3. Staranność pościelenia łóżka.
      W trakcie trwania konkursu stan czystości sypialń oceniany był za pomocą umownych symboli- buziek w trzech kolorach (zielony oznaczał super stan czystości, żółty stan czystości średni zaś czerwony oznaczał zły stan porządkowy sypialni).
      Członkowie "Koleżeńskiej Rady Wzajemnej Pomocy" wraz
z wychowawcami codziennie sprawdzali sypialnie i przydzielali odpowiednie kolory buziek. Na specjalnie przygotowanej tablicy konkursowej umieszczane były znaczki symbolizujące estetykę sprawdzanych sypialń.
      Każdy starał się na miarę swoich możliwości i chęci utrzymywać porządek. Jury po przeanalizowaniu tablicy konkursowej doceniło zaangażowanie wszystkich wychowanków. Została wyłoniona jedna sypialnia z jak największą liczbą zielonych buziek i to ona otrzymała tytuł "Super Sypialni" oraz nagrody w postaci prześlicznych poduszeczek. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrodę pocieszenia.
      Podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu oraz zaangażowanie wychowawców.

GALERIA ZDJĘĆ

mgr Monika Iskra
mgr Anna Stajniak
© SOSW NIEMIENICE