KONKURS "CZYSTA SYPIALNIA"

W dniu 7 maja 2014 roku został rozstrzygnięty wewnątrzszkolny konkurs "Czysta sypialnia", który został zorganizowany z inicjatywy "Koleżeńskiej Rady Wzajemnej Pomocy". Konkurs trwał od 20 stycznia do 9 kwietnia 2014roku. Miał on na celu zaktywowanie wychowanków do dbania o systematyczny porządek i ład na sypialniach.
W trakcie trwania konkursu stan czystości sypialń oceniany był za pomocą umownych symboli. Członkowie "Koleżeńskiej Rady Wzajemnej Pomocy" wraz z wychowawcą codziennie sprawdzali sypialnie.

Na specjalnie przygotowanej tablicy konkursowej umieszczane były znaczki symbolizujące estetykę sprawdzanych sypialń. Każdy mieszkaniec internatu starał się na miarę swoich możliwości i chęci utrzymywać porządek.

Jury po przeanalizowaniu tablicy konkursowej doceniło zaangażowanie wszystkich wychowanków, które było na bardzo wyrównanym poziomie. W związku z tym jury nie wyłoniło zwycięzców i wszyscy otrzymali jednakowe słodkie nagrody.

mgr Aneta Goraj
mgr Małgorzata Szybalska
mgr Małgorzata Rybus
mgr Anna Stajniak

© SOSW NIEMIENICE