"JAN PAWEŁ II
W OCZACH DZIECKA"

Dnia 26 października został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. "Jan Paweł II w oczach dziecka". Spośród wielu zasłużonych Polaków szczególną miłością darzymy postać Jana Pawła II.
Jak dobrze wiemy nasz Ojciec Święty miał dar zjednywania sobie ludzi a wyjątkowo łatwo nawiązywał kontakt z dziećmi.
Konkurs nawiązywał do owej szczególnej więzi między papieżem
a najmłodszymi. Z prac wykonanych przez wychowanków powstała gazetka ścienna.

Prace, które powstały były piękne i trudno nam było wybrać tę najładniejszą - dlatego też nagrodziliśmy wszystkich, którzy brali udział w konkursie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali zdrowe upominki.
mgr Ilona Żerdecka
mgr Ilona Hołody-Łata
© SOSW NIEMIENICE