LISTOPAD MIESIĄCEM PAMIĘCI

27 października 2011
Przed zbliżającym się Świętem Zmarłych nasi wychowankowie wybrali się na cmentarz do Biskupic, aby odwiedzić groby zmarłych pracowników naszej szkoły. Wcześniej zostały przygotowane przez naszych uczniów wiązanki i zakupione znicze. Czas spędzony na cmentarzu poświeciliśmy wspomnieniom, zadumie i modlitwie.

4 listopada 2011

Wykorzystując piękną, jesienną pogodę wybraliśmy się do Ruszkowca pod pomnik Władysława Beliny - Prażmowskiego. Od kilku lat uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami opiekują się pomnikiem. Przed Świętem Niepodległości i Świętem 3-go Maja odwiedzamy pomnik i robimy generalne porządki. Oczyszczamy teren z chwastów, grabimy trawę, zamiatamy. Wcześniej przygotowujemy wiązanki, staramy się aby zawsze miały one charakter narodowy. Spotkanie przy pomniku to także czas na refleksję. W ciszy i skupieniu przy zapalonych zniczach, w tym szczególnym miejscu, nauczyciele starają się przybliżyć uczniom dzieje naszej Ojczyzny, przedstawić trudną drogę do niepodległości a przede wszystkim ukazać postać wybitnego Polaka, legionisty, bohatera walk o wolność w latach 1914-1920.

9 listopada 2011

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami udali się na cmentarz żołnierski do Gołoszyc . Na cmentarzu tym spoczywa 299 zabitych. Są to przede wszystkim żołnierze rosyjscy i austrowęgierscy . Pochowano tu także pięciu polskich legionistów. Założony na skraju lasu poszedł by pewnie w zapomnienie, gdyby nie żywa pamięć wśród tutejszych mieszkańców oraz opieka uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Modliborzycach. Odwiedzając corocznie ten cmentarz składamy kwiaty, palimy znicze .Staramy się aby wydarzenia tamtych dni pozostawały także w naszej pamięci.

mgr Joanna Zalewska

© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska