Już 21 marca 2018 roku
- wiosna!!!
        
     A wraz z nią odchodzi zima. Ale niestety zima tego roku nie chce od nas odejść... . Mimo Pierwszego Dnia Wiosny nadal za oknem biała, mroźna zima... . Dlatego też zuchy i harcerze z wielopoziomowej drużyny "Nieprzetartego Szlaku" wspólnie z druhnami (dh Anną Serafin i dh Małgorzatą Rybus) wykonały Marzannę - Zimową Pannę, bo jedną z oznak pożegnania zimy jest nie tylko zrzucenie ciepłych ciuchów - co na razie nam nie grozi, ale i zwyczaj topienia marzanny.

W zimowy I-szy Dzień Wiosny (21 marca 2018r.) zgodnie
z ludowym zwyczajem zuchy i harcerze pod opieką druhen
i "telefonicznego fotografa" pani Ilony Hołody-Łata udali się
z kolorową Marzanną nad pobliską rzeczkę. Podczas wędrówki śpiewano piosenki. Nad rzeką pożegnano Zimową Pannę Marzannę, która została spalona i wrzucona do rzeki... , niech teraz płynie zima do morza i nadchodzi wiosna!!!

   

   

   

   

   

GALERIA ZDJĘĆ
dh Anna Stajniak
dh Monika Iskra
© SOSW NIEMIENICE