ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ TRENINGOWY PROGRAMU AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ OPATÓW - NIEMIENICE 2012

W dniu 19 października 2012 roku w hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Głowackiego w Opatowie odbyły się wyjątkowe zawody. Do Opatowa przyjechały reprezentacje z 13 sekcji Olimpiad Specjalnych z całego regionu świętokrzyskiego, aby wziąć udział w Świętokrzyskim Dniu Treningowym Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych 2012.

Honorowy patronat nad zawodami sprawował Starosta Opatowski Pan Bogusław Włodarczyk.

W zawodach brało udział 50 wyjątkowych zawodników z sekcji Olimpiad Specjalnych.

Z NASZEJ sekcji TRAMP NIEMIENICE w zawodach uczestniczyli: Ewelina Gawlik, Jerzy Wesołowski, Katarzyna Nowak, Ewelina Kania, Adam Bęben.

Zawody rozpoczęły się uroczystą Ceremonią Otwarcia. Po uroczystym przemarszu wszystkich drużyn - zostały spełnione wszystkie ceremoniały Olimpiad Specjalnych czyli wciągnięcie flagi, wysłuchanie hymnu oraz wygłoszenie przysięgi.

W trakcie Ceremonii Otwarcia wystąpili uczniowie SOSW w Niemienicach w przedstawieniu " Morskie opowieści".

Po otwarciu nastąpiła część sportowa. Każdy z zawodników prezentował swoje umiejętności w trzech konkurencjach specjalnie wybranych spośród 25 oficjalnych konkurencji Programu. Było to podsumowanie efektów rehabilitacyjnych i treningowych osiągniętych w czasie zajęć w sekcjach.

Drużynom i zawodnikom towarzyszyli wolontariusze z kl.II b Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie.

Rolę wolontariuszy pełnili również uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach (Emil Drozd, Mart Starba, Łukasz Kasak, Sylwia Banach, Mariusz Stępień, Paweł Stępień, Michał Kot, Michał Król, Ewa Skrzątek, Rafał Ścibisz, Dawid Nowak, Mateusz Wielanowski).

Organizatorem zawodów była Sekcja TRAMP, działająca w SOSW w Niemienicach, a do pracy przy organizacji włączyli się wszyscy pracownicy.

Duże słowa podziękowania należą się współorganizatorom czyli dyrekcji i nauczycielom wychowania fizycznego z L.O. im. B.Głowackiego w Opatowie.

Na widowni zawodników dopingowali uczniowie liceum oraz uczniowie z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Biskupicach.

Zawodnicy oprócz startów mogli również uczestniczyć w zabawach ruchowych oraz pokazać swoje talenty podczas zajęć plastycznych.

Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni medalami oraz upominkami (koszulki okolicznościowe, kubeczki).

Sekcje otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz torby sportowe.

Na zakończenie wszyscy utworzyli "krąg przyjaźni" przy słowach piosenki " Nie jesteś inny..."

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ
mgr Renata Foremniak
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska