JESTEM UCZNIEM, MAM PRAWA I OBOWIĄZKI

         W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego istotne stało się przypomnienie wychowankom praw i obowiązków ucznia oraz norm
i zasad obowiązujących w szkole. W związku z tym przeprowadzone zostały zajęcia na temat "Jestem uczniem, mam prawa i obowiązki". Na początku wychowankowie losowali kartki z wypisanymi prawami
i obowiązkami. Każde zagadnienie zostało dokładnie omówione
i poparte przykładami z życia szkolnego. Następnie przeprowadzony został quiz, podczas którego wychowankowie przypomnieli sobie normy i zasady obowiązujące w szkole. Na koniec zajęć utworzony został "Dekalog wychowanka", umieszczony na planszy zawieszonej
w widocznym dla każdego wychowanka miejscu. Dzięki tym zajęciom wychowankowie rozumieją potrzebę przestrzegania praw i obowiązków oraz norm
i zasad obowiązujących w szkole.

   

   

mgr Aneta Goraj
mgr Małgorzata Szybalska
mgr Monika Iskra
© SOSW NIEMIENICE