Pasowanie na ucznia

W dniu 24 wrzesnia w naszym Osrodku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Po krótkim przedstawieniu teatralnym przygotowanym przez wychowanków ze starszych klas,

pani dyrektor B. Chodorek dokonała ceremonii pasowania.

Po przyrzeczeniu wręczono certyfikat pasowania na ucznia oraz upominek.

W SOSW odbyło się także spotkanie z rodzicami, na którym dokonano wyboru Rady Rodziców. Impreza została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem Szkoły.

mgr Marzena Religa
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska