PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA I UCZNIA

W dniu 1-go października 2014 roku w naszym Ośrodku odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka i Ucznia SOSW
w Niemienicach.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor - Bożena Chodorek, która przywitała przybyłych gości: Pana Wicestarostę - Gustawa Saramańskiego, Panią Wójt Gminy Sadowie - Marzenę Urban-Żelazowską oraz rodziców. Następnie złożyła podziękowania na ręce Pani Wójt i Pana Wicestarosty za wszystkie podjęte działania, których efektem jest Akt Założycielski Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Niemienicach dla dzieci w stopniu umiarkowanym, znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które rozpoczęło swoją działalność z dniem 1-go września 2014 roku.

Pasowanie na Przedszkolaka i wychowanka SOSW w Niemienicach to szczególnie ważne wydarzenie dla nowoprzyjętych dzieci, ale także dla ich rodziców. Jest to również moment, w którym maluchy stają się pełnoprawnymi przedszkolakami, a ich trochę starsi koledzy
i koleżanki mogą nazywać siebie wychowankami naszego ośrodka.

Zanim dzieci oficjalnie zostały przedszkolakami i uczniami naszej szkoły, (kandydaci na przedszkolaków i wychowanków musieli poddać się przygotowanym dla nich próbom), zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne: śpiewali piosenki, tańczyli oraz demonstrowali talenty sportowe. Za swoje pierwsze wspólne występy dzieci otrzymały burzę oklasków. Wszystkie dzieci zdały test wzorowo!

W nagrodę Pani Dyrektor osobiście pasowała każde dziecko na pełnoprawnego przedszkolaka i ucznia naszej szkoły. Nie jednemu
z rodziców łezka zakręciła się w oku. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Starsi uczniowie chcąc serdecznie przyjąć nowych, młodszych kolegów do społeczności naszego ośrodka przygotowali ciekawy program artystyczny.

Wszystkim przedszkolakom i wychowankom gratulacje i życzenia sukcesów w grupie przedszkolnej "Słoneczka" i nowej szkole złożyli Pani Wójt i Pan Starosta.

GALERIA ZDJĘĆ
mgr Anna Stajniak
© SOSW NIEMIENICE