UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA

25 września w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia.

Pan dyrektor B. Rolak przywitał zebranych gości: Rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły.

Następnie uczniowie złożyli przyrzeczenie, w którym obiecywali być dobrym uczniem, życzliwym kolegą, godnie reprezentować szkołę, a także przestrzegać reguł w niej panujących i dbać o jej mienie.

Zebrani goście obejrzeli krótką inscenizację przygotowaną przez starszych uczniów naszej szkoły.

Wspólny poczęstunek był okazją do wzajemnego poznania się i wymiany spostrzeżeń po prawie miesięcznym już pobycie wychowanków w SOSW w Niemienicach.

GALERIA ZDJĘĆ

mgr Dorota Majcher
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska