VI INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI

- PIOSENKA RELIGIJNA -
Opatów 2016

         W dniu 15 czerwca 2016 r. w Opatowie odbył się
VI Integracyjny Przegląd Piosenki Religijnej organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Niemienicach i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z siedzibą w Opatowie.

         Celem przeglądu była popularyzacja śpiewania, a w szczególności popularyzacja piosenki i pieśni religijnej, prezentacja dorobku artystycznego placówek, zintegrowanie i scalenie społeczeństwa osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, przełamanie stereotypów
i barier wobec osób niepełnosprawnych. Wydarzenie artystyczne odbyło się pod patronatem Starosty Powiatu Opatowskiego - pana Bogusława Włodarczyka, a w przedsięwzięciu wzięły udział zespoły wokalne z placówek szkolnictwa specjalnego naszego powiatu, pomocy społecznej oraz zespół wokalno-instrumentalny działający przy jednej z opatowskich parafii.
          Patronem medialnym imprezy był Gość Niedzielny
z siedzibą w Sandomierzu.
          Na początku imprezy głos zabrali gospodarze: Bożena Chodorek - dyrektor SOSW w Niemienicach i Norbert Staniszewski - kierownik WTZ w Opatowie. Otwarcia przeglądu dokonał Starosta Powiatu Opatowskiego - pan Bogusław Włodarczyk.

         W spotkaniu wzięli udział uczniowie i uczestnicy
z następujących placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Sulejowa, Dębna, Jałowęs i Niemienic, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej z Nieskurzowa, Domu Pomocy Społecznej z Sobowa i Zochcinka, Środowiskowego Domu Samopomocy z Ożarowa, Tarłowa, Opatowa i Ostrowca, Warsztatu Terapii Zajęciowej z Opatowa oraz Franciszkańska Młodzież Oazowa z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z klasztoru Ojców Bernardynów z Opatowa. Nasz zespół Big Voice zaśpiewał dwie pieśni: "Znak krzyża" i "Tobie daję", akompaniując do piosenek na dziecięcych instrumentach muzycznych.

   

   

   

   

   

   

   

         Przebieg imprezy poprowadzili: Marzena Religa i Dariusz Tomtas - nauczyciele w SOSW w Niemienicach. W czasie prezentacji mogliśmy posłuchać przepięknych pieśni religijnych.

         Zamknięcia imprezy dokonał Norbert Staniszewski - kierownik WTZ w Opatowie, który wraz dyrektor SOSW w Niemienicach - Bożeną Chodorek wręczyli wykonawcom dyplomy, pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

          Muzyczną niespodzianką dla zebranych był koncert rekreacyjny ze slajdami skierowany do uczestników Piosenki.

         W finale wieńczącym spotkanie zabrzmiała piękna pieśń religijna "Dobra Matko" w wykonaniu gospodarzy spotkania: Marzeny Religi - koordynatora imprezy.

         Instytucjami i osobami, które wsparły przedsięwzięcie artystyczne było Starostwo Powiatowe w Opatowie, M. Kędziora -Ubój i Przetwórstwo Mięsno - Wędliniarskie, Piekarnia w Opatowie - P.Jasiński, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo - Usługowe AZPOL w Opatowie - A.Bęben i Z.Czopek. Darczyńcom należą się serdeczne podziękowania.

GALERIA ZDJĘĆ
mgr Marzena Religa
© SOSW NIEMIENICE