PRAKTYKI

"Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy".
(Joseph Conrad)

Dzięki pracy rozwijamy się. Praca daje nam radość i zadowolenie
z siebie. Jednak, aby podjąć pracę musimy się do tego odpowiednio przygotować. Możemy pracować w różnych miejscach, np. w zakładach pracy na otwartym rynku pracy, w warsztatach terapii zajęciowej czy środowiskowym domu samopomocy. Możemy pracować również
w domu, pomagając rodzicom. Dlatego, nauczyciele klas przysposabiających do pracy, tworzą jak najlepsze warunki do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy oraz z różnymi czynnościami pracy. Organizują praktyki na terenie szkoły, a także wizyty w zakładach pracy, warsztatach terapii zajęciowej.
W ramach praktyk, w WTZ młodzież wzięła udział w pracowniach: fryzjerskiej, stolarskiej, komputerowej, ceramicznej i muzycznej.

   

   

   

   

GALERIA ZDJĘĆ
mgr Janina Kaczmarska
© SOSW NIEMIENICE