"Kto śpiewa, dwa razy się modli"

W dniu 24 kwietnia 2012 roku w Opatowskim Ośrodku Kultury odbył się II Integracyjny Przegląd Piosenki - Piosenka Religijna 2012.
Organizatorem przeglądu był Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Opatowskiego "Nasi Przyjaciele".
Celem przeglądu była prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i zespołów, popularyzacja śpiewania w tym piosenek religijnych, nawiązywanie kontaktów miedzy młodymi artystami oraz integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym.

Otwarcia imprezy dokonał ks. Dr Michał Spocinski pięknymi słowami św. Augustyna "Kto śpiewa, dwa razy się modli" Warunkiem udziału w przeglądzie była prezentacja dwóch pieśni religijnych.
W przeglądzie udział wzięły placówki z terenu powiatu opatowskiego:

SOSW Niemienice
Zespół Big Voice w składzie:Róża Nowak, Michał Kot, Ewa Skrzątek, Paweł Tomaszewski, Marta Starba, Łukasz Kasak i Emil Drozd zaprezentował "Santo-Subito" i "Na drugi brzeg".

SOSW Dębno

SOSW Sulejów

SOSW Jałowęsy

Dom Pomocy Społecznej Sobów

Dom Pomocy Społecznej Zochcinek

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zochcinku

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nieskurzowie

oraz "Franciszkańska Młodzież Oazowa" z parafii Wniebowzięcie NMP z Klasztoru Opactwa Ojców Bernardynów w Opatowie.

Każdy zespół wykonał po dwa utwory o tematyce religijnej. W miłej i przyjaznej atmosferze śpiewano bardziej i mniej znane piosenki i pieśni mówiące o tęsknocie i miłości człowieka do Boga.
Przerwa na posiłek sprzyjała rozmowom, jak również nawiązywaniu wśród zebranych osób niepełnosprawnych nowych kontaktów i znajomości.

Spośród zaproszonych gości swą obecnością zaszczyciły następujące osoby: ksiądz dr Michał Spocinski z Kolegiaty św. Marcina w Opatowie, ojciec Tocjan Mróz z klasztoru Opactwa Ojców Bernardynów w Opatowie, ksiądz Marek Danek z parafii św. Józefa z Biskupic, Anna Nowak-dyrektos SP w Biskupicach.

Na zakończenie Przeglądu zostały uroczyście wręczone statuetki, nagrody oraz albumy "Kolegiaty w Opatowie". Albumy dla zespołów zostały ufundowane przez ks M. Spocinskiego.


Wręczenia nagród dokonali:
dyrektor SOSW w Niemienicach - Bogdan Rolak
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Opatowskiego "Nasi Przyjaciele" - Norbert Staniszewski i wiceprezes tego Stowarzyszenia - Michał Saramański.

Uczestników pożegnano piosenką finałową przeglądu, a była nią pieśń religijna pt.: "Barka".

KLIKNIJ, aby zobaczyć wiecej zdjęć
mgr Marzena Religa
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska