PRZEGLĄD PIOSENKI - PIOSENKA RELIGIJNA 2013

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Opatowskiego "Nasi Przyjaciele" oraz nasz Ośrodek byli organizatorami "III Integracyjnego Przeglądu Piosenki - Piosenka Religijna 2013", który odbył się dnia 25 kwietnia 2013r.
w Opatowskim Ośrodku Kultury.

Imprezę otworzyli Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Opatowskiego "Nasi Przyjaciele"
i kierownik WTZ w Opatowie- Norbert Staniszewski i dyrektor SOSW w Niemienicach - Bogdan Rolak.

W przeglądzie wzięły udział zespoły artystyczne z placówek szkolnictwa specjalnego i pomocy społecznej oraz zespoły działające przy opatowskich parafiach.

Uczestnicy po występie otrzymali statuetki i dyplomy uczestnictwa.

Na koniec zaproszono wszystkich do wysłuchania "Barki", którą wykonali organizatorzy imprezy: nauczyciel SOSW w Niemienicach - Marzena Religa i instruktor pracowni muzycznej WTZ w Opatowie - Tomasz Ścibisz.

Celem przeglądu była prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i zespołów, zachęcanie do śpiewania, muzyczny rozwój wychowanków, nawiązywanie kontaktów pomiędzy młodymi artystami, a przede wszystkim integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym.
GALERIA ZDJĘĆ

mgr Marzena Religa

© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska