Szkolne Dni Ekologii

"SOS dla ZIEMI" - to hasło tegorocznych obchodów Szkolnych Dni Ekologii, które zostały zorganizowane w naszej placówce w dniach 12-14kwietnia przez Panie: Małgorzatę Szybalską , Anetę Goraj
i Katarzynę Sikora.

W pierwszym dniu wychowankowie odwiedzili Zakład Remondis
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wzięli tam udział w warsztatach ekologicznych, w trakcie których odpowiadali na pytania prowadzącej i zdobywali nagrody w postaci gadżetów z logo firmy.

Następnie zapoznani zostali z funkcjonowaniem zakładu i pracą na sortowni odpadów.

Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudził sprzęt oraz samochody wykorzystywane do pracy w tym zakładzie.

W kolejnym dniu obchodów przeprowadzone zostały zajęcia podczas, których wychowankowie rozwiązywali krzyżówki, rebusy, zagadki, quizy o tematyce ekologicznej,

Trzeciego dnia uczniowie uczestniczyli w Tygodniu Kultury Ekologicznej organizowanym przez Szkołę Podstawową w Biskupicach.

Nasi wychowankowie zaprezentowali tam Pantomimę ekologiczną
" SOS dla Ziemi".

Występ ten bardzo się podobał uczniom i nauczycielom z Biskupic.

Artyści otrzymali z rąk Pani Dyrektor Ewy Nowak pamiątkowy dyplom i piękny album o ptakach oraz dużą torbę słodyczy

Celem podjętych działań było kształtowanie świadomości ekologicznej wychowanków oraz zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenia środowiska naturalnego.
mgr Małgorzata Szybalska
mgr Aneta Goraj
mgr Katarzyna Sikora
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska