SPOTKANIE OPŁATKOWE

W dniu 20 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, na które licznie przybyli zaproszeni goście.

Pierwszym punktem uroczystości było przedstawienie jasełkowe w wykonaniu wychowanków naszego Ośrodka,

które w skupieniu i z zachwytem obserwowali nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Biskupicach oraz pracownicy naszej szkoły.

Po występie nastąpiło wzajemne wręczenie upominków przez uczniów obydwu szkół.

Wszyscy połamali się opłatkiem i zasiedli do wspólnego posiłku.

Następnie odbyło się spotkanie wigilijne dla pracowników, emerytów i zaproszonych gości.

Dyrektor - Bogdan Rolak serdecznie powitał wszystkich zebranych, życzył wesołych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i zaprosił do wspólnego połamania się opłatkiem.

Na spotkanie przybyli: Pani Anna Szeląg - Wójcik reprezentująca Pana Starostę Opatowskiego,Pani Wójt Gminy Sadowie Marzena Urban - Żelazowska, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupicach Anna Nowak,Pani Sekretarz Gminy Sadowie Danuta Pronobis, Pan Przewodniczący Rady Gminy Sadowie Mieczysław Podczasi, Proboszcz parafii Biskupice ksiądz Marek Danek, ksiądz Piotr Niewrzałek,

pan Jan Murzyn były dyrektor SOSW w Niemienicach oraz emerytowani i obecni pracownicy.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Wszyscy składali sobie serdeczne życzenia i wspólnie śpiewali kolędy.
mgr Małgorzata Szybalska
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska