SPOTKANIE OPŁATKOWE

          

     

"Przy wigilijny stole
Łamiąc opłatek święty
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty".

Dnia 16 grudnia tradycyjnie już w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie opłatkowe.

Na uroczystość przybyli zaproszeni nauczyciele i uczniowie
z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Biskupicach oraz uczniowie
z Gimnazjum w Sadowiu.

Nasi wychowankowie zaprezentowali przedstawienie jasełkowe
pt. "Kolęduje Tobie moje serce".

Sceny biblijne,

kolędy i pastorałki

wprowadziły społeczność szkolną oraz zaproszonych gości

w świąteczny nastrój.

Po zakończeniu przedstawienia wszyscy podzielili się opłatkiem
i zasiedli do wspólnej wigilijnej kolacji.

Nasi wychowankowie wręczyli zaproszonym gościom przygotowane przez siebie świąteczne choinki.

Uroczystość ta była okazją do kolejnego spotkania integracyjnego, złożenia sobie życzeń, wspólnego spędzenia czasu.

mgr Aneta Goraj
mgr Małgorzata Szybalska
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska