LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W dniu 17 września w naszej placówce odbyło się  spotkanie     z policjantami, które dotyczyło bezpieczeństwa wychowanków w różnych sytuacjach. Na spotkaniu poruszona została tematyka zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci przypomnieli uczniom m.in. zasady właściwego zachowania się na drodze, zwrócili uwagę na korzystanie z elementów odblaskowych po zmroku. Podczas spotkania został  poruszony też    problem    bezpieczeństwa   w    trakcie   korzystania     z  Internetu  oraz  zachowania  ostrożności   w  kontaktach   z nieznajomymi.
Na zakończenie spotkania odbyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy.

mgr Aneta Goraj
mgr Monika Iskra
© SOSW NIEMIENICE