UDZIAŁ W AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniu 15.09.2012r. nasi wychowankowie włączyli się do akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata", która inspiruje społeczności lokalne na całym świecie do ochrony środowiska. Każdy uczeń został oznaczony plakietką z hasłem przewodnim tegorocznej akcji "Kocham, lubię szanuję... nie śmiecę". Wychowankowie zaopatrzeni w gumowe rękawiczki i foliowe worki wyruszyli na wielkie sprzątanie. Teren, którym zajęli się uczestnicy akcji obejmował pobocza i przydrożne rowy w najbliższej okolicy szkoły. Uczniowie wrócili z workami pełnymi śmieci, które były następnie segregowane. Najaktywniejszym uczestnikiem akcji okazał się Michał Król, który zebrał dwa worki śmieci. Naszą akcję zakończyliśmy w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wierząc, że działamy dla dobra środowiska i korzyści ludzi.

mgr Aneta Goraj
mgr Anna Stajniak
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska