LISTOPAD

MIESIĄCEM PAMIĘCI

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim."

Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich grobach - dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. Dlatego i my udaliśmy się na pobliskie cmentarze do Biskupic i Mominy, gdzie złożyliśmy wiązanki, zapaliliśmy znicze oraz zmówiliśmy modlitwę za zmarłych pracowników naszej szkoły.

Święto zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach...
Pamiętając o naszych bohaterach, którzy walczyli o niepodległość, udaliśmy się do Ruszkowca, pod pomnik płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego. Posprzątaliśmy teren wokół pomnika, złożyliśmy wiązankę i zapaliliśmy znicze.

GALERIA ZDJĘĆ

mgr Joanna Zalewska

© SOSW NIEMIENICE