"Szkoła bez przemocy"


W roku szkolnym 2011/2012 nasza placówka przystąpiła do VI ogólnopolskiej kampanii społecznej "Szkoła bez przemocy".
   Celem powyższego Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Byliśmy jedną z siedmiu szkół powiatu opatowskiego, które przystąpiły do tego Programu. Przystępując do Programu zobowiązaliśmy się do przestrzegania "Kodeksu Szkoły bez przemocy" oraz podejmowania konkretnych działań zapobiegających agresji wśród uczniów. Były to:
 • Zainicjowanie przedsięwzięcia promującego ideę kibicowania fair play z udziałem co najmniej 1/3 uczniów szkoły;
 • W szkole zainicjowano "Festiwal Sportowy - Euro 2012".
 • " Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych (przemocy, uzależnienia) dla co najmniej 1/3uczniów;
 • Dla uczniów każdej klasy nauczyciele opracowali bloki tematyczne: "Używkom stop", "Mam swoje prawa - inscenizacja", "Palenie szkodzi - pokaz slajdów".
 • " Zorganizowanie "Dnia Szkoły bez przemocy"; W tym dniu uczniowie brali udział w rozgrywkach sportowych, konkursach plastycznych, rozgrywkach umysłowych zdobywając dyplomy ponadto nagrody.
  Zgłosiliśmy ponadto 3 projekty do programu grantowego:
 • "Z kulturą sportowca i kibica na Ty"
 • "Widzę, czuję i fotografuję"
 • "Znamy, nieznany, w bocce gramy".
  Wysłaliśmy scenariusz na konkurs "Dnia Fair Play", który zawierał opracowanie "Świętokrzyskiego turnieju bowlingu". Konkursu nie wygraliśmy, ale Turniej odbył się w kwietniu 2012 roku na kręgielni w Ostrowcu Świętokrzyskim. Braliśmy udział w "Tygodniu Wolontariatu", który miał miejsce w dniach 5- 9 XII 2011 roku. W czasie trwania "Tygodnia …" uczniowie zostali zapoznani z ideą wolontariatu, przeprowadzono Szkolny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej, podczas którego w rolę wolontariuszy wcielili się bardziej sprawni uczniowie.
  Wzieliśmy udział w konkursie na "Kodeks Fair Play", który wisi w naszej sali sportowej, a uczniowie uczą się go przestrzegać. W czerwcu 2012 roku zorganizowaliśmy "Festiwal Sportowy - Euro 2012". W tym czasie obchodziliśmy Dzień Szkoły bez Przemocy, podczas którego uczniowie brali udział w rozgrywkach sportowych, konkursach plastycznych na najładniejszy baner, na najciekawsze zilustrowanie Euro 2012, rozgrywkach umysłowych - zdobywając nagrody i dyplomy. Realizowane przez nas zadania angażowały całe środowisko szkolne, cieszyły się jego zainteresowaniem, a także dawały okazję do współpracy z innymi szkołami na naszym terenie. Dzieci wykazywały się dużą aktywnością twórczą, zrozumieniem problematyki podejmowanych działań. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole, eliminowania zachowań agresywnych, integracji środowiska szkolnego.
  Za uczestnictwo w kampanii społecznej "Szkoła bez przemocy" otrzymaliśmy certyfikat, a nasze działania z tego zakresu będą kontynuowane w bieżącym roku szkolnym.
 • mgr Dorota Majcher
  © SOSW NIEMIENICE
  Janina Kaczmarska