KONKURS "TAŃCZĘ I ¦PIEWAM 2011"

We wtorkowe popołudnie (15 listopada 2011r.), gdy wybiła godzina 15.00 wszyscy zgromadzili się na wystrojonej oraz nagło¶nionej ¶wietlicy i z niecierpliwo¶ci± oczekiwali na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu "Tańczę i ¶piewam 2011". Miejsca na widowni były wypełnione.
W konkursie mogli brać udział wszyscy wychowankowie, którzy spełnili wymagane i niezmienne od czterech lat zasady konkursu.
Zasady konkursu:
 • Każdy uczestnik wybiera muzykę do układu tanecznego (który układa samodzielnie lub z pomoc±) lub piosenkę, któr± chce za¶piewać.
 • Należy zwrócić uwagę na odpowiedni strój, który również podlegać będzie ocenie.
 • Tańczyć i ¶piewać można solo, w parze lub w grupie (uwaga: jedna osoba może wykonać taniec i za¶piewać solo oraz w grupie podczas konkursu - podwaja wówczas swoj± szansę).
 • ¦piewać można "na żywo" lub z playbacku.
 • Potrzebny jest również dobry humor!!!!!!!!!!!!
I zaczęło się...

Jury w składzie Pan Dyrektor Bogdan Rolak, Pani Anna Bera, Pani Katarzyna Sikora oraz Dominika z Kamil± - zajęło już swoje miejsca.

Pani Małgosia Rybus...

Wszyscy uczestnicy konkursu cierpliwie oczekiwali na swoj± kolej, aby zaprezentować się jak najlepiej. Jury oceniało w trzech kategoriach:
wykonanie, strój oraz pomysł.
Było pięknie, kolorowo, zabawnie oraz....     zaskakuj±co.

Mariusz Borowiec (taniec, ¶piew - playback) - "Pluszowy mi¶"

- tancerki (E.Kania, M.Łata, R.Nowak, J.Wesołowski)

M.Starba, E.Drozd, Ł.Kasak, M.Kot, P.Tomaszewski (taniec)

- Always "Aysel - Arash"

Damian Oraniec (¶piew - playback) - Rudi Szubert "Córka rybaka"

Emil Cichy (¶piew) - Video "¦roda, czwartek" - gitary (M.Kot, P.Tomaszewski)

M.Starba, R.Nowak, E.Kania (taniec) - "Umbrella"

Sebastian Surowiec (¶piew - playback) - "Danza Kuduro"

Michał Kot (¶piew) - Tomasz Niecik "Czarna Fiesta"

M.Starba, E.Drozd (taniec) - "Rockendroll"

Róża Nowak (¶piew) - Urszula "Dmuchawce, latawce, wiatr"

Łukasz Kasak (¶piew) - "Czary mary"

M.Starba, E.Drozd (taniec) - "Walc"

E.Skrz±tek, R.Nowak (¶piew) - Ania Wyszkoni "Czy ten Pan i Pani"

Ł.Kasak, E.Drozd (¶piew) - Efekt "Będę kawalerem" - tancerze (P.Tomaszewski, M.Kot, E.Cichy)

Ewa Skrz±tek (¶piew) - "Jeste¶ szalona"

M.Starba, R.Nowak, E.Drozd, Ł.Kasak, P.Tomaszewski (taniec) - "Jambo mambo"

Jury długo obradowało nad wyłonieniem zwycięzców.
W końcu konkurs został rozstrzygnięty i ogłoszono wyniki dziel±c uczestników na dwie grupy: "Młodszych" i "Starszych".
"Młodsi"
 • I MIEJSCE: Sebastian Surowiec "Danza Kuduro"
 • II MIEJSCE: Mariusz Borowiec "Pluszowy mi¶" (tancerze: E.Kania, M.Łata, R.Nowak, J.Wesołowski)
 • III MIEJSCE: Róża Nowak "Dmuchawce latawce..."
"Starsi"
 • I MIEJSCE: Ewa Skrzatek i Róża Nowak "Czy ten Pan i Pani" oraz Emil Cichy "¦roda,czwartek"
 • II MIEJSCE: Łukasz Kasak "Będę kawalerem" (tancerze: P.Tomaszewski, M.Kot, E.Cichy) oraz Marta Starba, Róża Nowak, E.Drozd, Ł.Kasak, P.Tomaszewski "Jambo mambo"
 • III MIEJSCE: Michał Kot "Czarna Fiesta"
Reszta wykonawców otrzymała wyróżnienie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody...
...oraz wej¶ciówki do Kina w Opatowie na film "Rio" w dniu 4 grudnia 2011roku. Bilety do kina zostały ufundowane przez Opatowski O¶rodek Kultury w Opatowie, za które serdecznie dziękujemy!!!

Pami±tkowe zdjęcie...

Na zakończenie odbyła się dyskoteka, na której wszyscy ¶wietnie bawili się w rytmach szałowej muzyki.

mgr Anna Stajniak
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska