ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
OLIMPIAD SPECJALNYCH Opatów - Niemienice 2015

W dniu 20 listopda 2015 roku w Opatowie odbył się Świętokrzyski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych pod honorowym patronatem Starosty Opatowskiego Pana Bogusława Włodarczyka.
W tym dniu do Opatowa przyjechało 60 zawodników z Klubów Olimpiad Specjalnych z całego regionu świętokrzyskiego.

Turniej rozpoczął się uroczystą Ceremonią Otwarcia, w czasie której zawodnicy zaprezentowali się w paradzie, złożyli przysięgę, został wysłuchany hymn Olimpiad Specjalnych oraz wciągnięta została flaga Olimpiad Specjalnych. Otwarcie zostało uświetnione występami artystycznymi uczniów SOSW w Niemienicach.

   

   

Następnie zostały rozegrane mecze obserwowane, które stały się podstawa do podziału wszystkich zawodników na grupy startowe. Ostatecznie, z uwzględnieniem poziomu umiejętności, zawodnicy zostali podzieleni na 15 grup startowych (w tym 2 z deblami). Rywalizacja w grupach była bardzo wyrównana i zacięta. Zawody zakończyły się Ceremonią Dekoracji - zawodnicy otrzymali medale oraz nagrody i dyplomy. Podczas zawodów działała kawiarenka z pysznym ciastem i pączkami, zawodnicy mogli poznać swoją przyszłość podczas wróżb andrzejkowych oraz miło spędzić czas podczas zajęć plastycznych.

   

   

   

   

   

   

Z Klubu TRAMP Niemienice w zawodach udział wzięło 6 zawodników (Ewa Skrzątek, Diana Ścibisz, Patryk Masternak, Mariusz Stępień, Mateusz Wielanowski). Efekty ich startu bardzo wszystkich zaskoczyły - zostały wywalczone 4 złote medale oraz 1 srebrny i 1 brązowy w grach singlowych. Debel z Niemienic (Patryk Masternak + Mariusz Stępień) zdobył złoty medal!!!
Podczas zawodów odbyło się także spotkanie dzieci - uczniów SOSW w Niemienicach oraz ich rodziców w ramach realizacji innowacyjnego projektu Olimpiad Specjalnych - "Młodzi Sportowcy".

Organizatorem turnieju był Klub Olimpiad Specjalnych TRAMP, działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Niemienicach.
W organizację włączyli się wszyscy pracownicy SOSW w Niemienicach oraz nauczyciele z L.O. im. B. Głowackiego
w Opatowie
. Był to wspaniały dzień … pełen rywalizacji sportowej, przyjaźni, radości, sympatii...

GALERIA ZDJĘĆ
mgr Renata Foremniak
© SOSW NIEMIENICE