ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
OLIMPIAD SPECJALNYCH 2017

W dniu 17 listopada 2017 r. w Opatowie odbył się Świętokrzyski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych, który został objęty honorowym patronatem Starosty Opatowskiego pana Bogusława Włodarczyka.

Organizatorami zawodów były: Klub Olimpiad Specjalnych "Tramp" działający przy SOSW w Niemienicach i Klub Olimpiad Specjalnych "Tempo" z SOSW w Jałowęsach. Współorganizatorem był Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie, Zespół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. B. Głowackiego i Klub Sportowy "Alit" z Ożarowa.
Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja tenisa stołowego wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie tym osobom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz integracja ze społeczeństwem regionu.

Zawody rozpoczęło uroczyste otwarcie z prezentacją flagi, odegraniem hymnu Olimpiad Specjalnych i złożeniem przysięgi zawodników. Następnie odbył się krótki występ wokalny naszej uczennicy Sary Słapek i uczennic z SOSW w Jałowęsach.

W rozgrywkach tenisowych wzięli udział zawodnicy z 17 klubów Olimpiad Specjalnych z województwa świętokrzyskiego. Rozgrywki odbywały się w oparciu o podział zawodników na grupy sprawnościowe.

SOSW w Niemienicach i działający przy nim Klub Tramp reprezentowało 5 zawodników, którzy uplasowali się na następujących miejscach:
    I miejsce - Katarzyna Śliwińska

    II miejsce - Ewa Skrzątek, Patryk Masternak, Mateusz Wielanowski

    III miejsce - Rafał Ścibisz

Naszym tenisistom gratulujemy medali.
Brawo!
Wszystkim życzymy dalszych sukcesów sportowych.

GALERIA ZDJĘĆ
mgr Marta Gierada
© SOSW NIEMIENICE