TYDZIEŃ DOBREGO ZACHOWANIA

W dniach od 23 do 30 października obchodzony był Tydzień Dobrego Zachowania, który miał na celu kształtowanie właściwej postawy moralnej wychowanków oraz przeciwdziałanie niepożądanym sytuacjom wychowawczym. W Tygodniu Dobrego Zachowania wszyscy mieli okazję przypomnieć sobie różne zasady dobrego zachowania i poznać nowe tajniki savoir-vivre.

Na zajęciach poruszana była tematyka dotycząca dobrego zachowania. Korytarz oraz drzwi do pomieszczeń opatrzone były wierszykami oraz sentencjami dotyczącymi właściwego zachowania.

Wykonana została także gazetka ścienna p.n. ,,Kodeks Dobrego Zachowania".

Napisany został list nauczycieli do uczniów, który zawierał ciekawe przemyślenia dotyczące pożądanych zachowań u wychowanków.

Podsumowaniem tych wszystkich działań był konkurs o tytuł ,,Mistrza dobrego zachowania".

Zwycięzcy otrzymali drobne upominki.
mgr Małgorzata Szybalska
mgr Anna Bera
mgr Aneta Goraj
© SOSW NIEMIENICE
Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska