"Tydzień Wolontariatu"

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do VI edycji Programu społecznego "Szkoła bez przemocy". W dniach 5-9 grudnia w ramach powyższego programu obchodzono "Tydzień Wolontariatu".
Hasło "Pomagam innym" zachęciło uczniów i pracowników do przyłączenia się

do Świątecznej Zbiórki Żywności,

zorganizowano również kiermasze szkolnych stroików świątecznych.

Szczególnym punktem było zorganizowanie w placówce Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych.

Trening ten przeznaczony jest dla dzieci o najmniejszych zdolnościach psychoruchowych.

W roli wolontariuszy mieli okazję wykazać się sprawniejsi wychowankowie szkoły.

W roli wolontariuszy mieli okazję wykazać się sprawniejsi wychowankowie szkoły.

Ich praca polegała na asystowaniu kolegom przy wykonywaniu konkurencji sportowych,

pomocy przy zorganizowaniu kolejnych stanowisk do ćwiczeń

jak również w udziale ceremonii medalowej.
Nagrodą za przygotowanie i udział w Dniu Treningowym był słodki poczęstunek przygotowany przez nauczycieli. Przez cały "Tydzień wolontariatu" kładziono nacisk na budowanie w szkole atmosfery zrozumienia, szacunku i akceptacji. Uwrażliwiano uczniów na pomoc bardziej potrzebującym.
Zobacz więcej zdjęć!
mgr Dorota Majcher
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska