UKRAINSKA DELEGACJA W NASZEJ SZKOLE

W miniony czwartek 17 maja w naszej szkole gościła kilkunastoosobowa delegacja grupy ukraińskich nauczycieli, dyrektorów szkół, kierowników wydziałów oświaty oraz ośrodków metodycznych z obwodu równeńskiego. Głównym celem ukraińskiej delegacji, było zapoznanie się z panującym w Polsce system zarządzania oświatą.
Po powitaniu w pierwszej kolejności pani dyrektor Bożena Chodorek zaprezentowała nasz Ośrodek. Ukraińscy goście z uwagą obejrzeli prezentację i wysłuchali informacji o życiu i funkcjonowaniu naszej placówki. Wykazywali szczególne zainteresowanie naszym doświadczeniem w organizacji pracy placówki, współpracą z samorządem, specyfiką finansowania, dowożeniem dzieci do szkoły, sprawowaniem opieki nad uczniami oraz problematyką dożywiania dzieci.
Nasi niecodzienni goście, zostali poczęstowani ciastem i ciasteczkami upieczonymi przez młodzież z klas przysposabiających do pracy oraz otrzymali pamiątkowe obrazki wykonane przez uczniów.

GALERIA ZDJĘĆ
© SOSW NIEMIENICE