UZALEŻNIENIOM MÓWIMY STOP

W dniu 19 pażdziernika 2017 roku w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia o tematyce uzależnień.
Tematem zajęć było UZALEŻNIENIOM MÓWIMY STOP.

Celem spotkania było zapoznanie się przez uczniów z definicją uzależnień, uświadomienie wychowankom wpływu środków uzależniających na życie człowieka, oraz z profilaktyką i formą pomocy dla osób uzależnionych. Dzieci, oraz młodzież miały za zadanie wspolnie wykonać plakat i gazetkę szkolną o uzależnieniach.

Podsumownaiem zajęć było obejrzenie filmu o walce nałogiem.

Zajęcia przygotowały: mgr Paulina Madej, mgr Ilona Hołody - Łata

Galeria zdjęć

mgr Paulina Madej

© SOSW NIEMIENICE