KONKURS
"JESTEŚMY CZĘŚCIĄ PRZYRODY"

W ramach realizowanego w naszym ośrodku programu edukacji ekologicznej - "Jesteśmy częścią przyrody" 9 stycznia obchodziliśmy Dzień Ligi Ochrony Przyrody. W tym dniu zorganizowany został wewnątrzszkolny konkurs wiedzy przyrodniczej. Miał on na celu przybliżenie wychowankom zagadnień związanych z ekologią i troską o środowisko naturalne.

Uczniowie rozwiązywali zagadki o tematyce przyrodniczej, wskazywali działania szkodliwe dla środowiska,

rozpoznawali zwierzęta leśne oraz sposoby spędzania przez nich zimy,

wykazywali się wiedzą na temat segregowania odpadów.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki.
mgr Aneta Goraj
mgr Małgorzata Szybalska
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska