WIZYTA BISKUPA
     EDWARDA FRANKOWSKIEGO

Dzień 21 lutego 2017roku w Niemienicach był wyjątkowo radosny. Wówczas do Ośrodka niespodziewanie zawitał ksiądz biskup Edward Frankowski. Dzieci, młodzież i pracownicy na czele z panią dyrektor Bożeną Chodorek przywitali zacnego gościa. Po krótkim występie dziewczynek wszyscy wspólnie pomodlili się. Po modlitwie nastąpiła część luźniejsza, czyli rozmowy księdza biskupa z wychowankami
i pracownikami Ośrodka. Okazało się, że biskup Frankowski jest bardzo otwartym i radosnym człowiekiem. Jego entuzjazm, radość
i optymizm udzielił się wszystkim. Bardzo miła atmosfera towarzyszyła całemu spotkaniu. Na koniec, po słodkim poczęstunku, ksiądz biskup Edward Frankowski udzielił błogosławieństwa i pożegnał się z dziećmi oraz pracownikami Ośrodka.


Galeria zdjęć
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska