WYCIECZKA DO MICHNIOWA

Na początku października uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach uczestniczyli w wycieczce szkolnej do miejsc pamięci narodowej w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Uczniowie klas podstawowych, gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy zwiedzili Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie. Młodzież obejrzała wystawę, wysłuchała prelekcji dotyczącej walk
i męczeństwa społeczeństwa michniowskiego w czasie II Wojny Światowej, obejrzano również film - dokument przedstawiający relacje świadków tamtych wydarzeń - pacyfikację wsi w dniach
12 - 13. 07. 1943 roku.
Następnie w pobliskim lesie uczniowie przeszli Leśną Drogę Krzyżową upamiętniającą bohaterską walkę o wolność tamtejszej społeczności, leśników oraz oddziałów partyzanckich. Zapalono znicz pod tablicą upamiętniającą męczeńską śmierć rodziny ówczesnego leśniczego, bestialsko zamordowanych przez hitlerowców.
W pobliskim Suchedniowie oddano hołd i zapalono znicz pod pomnikiem harcerek i harcerzy zamordowanych w czasie okupacji niemieckiej.
Opiekunami wycieczki byli Bożena Podczasi i Wioletta Cichocka.

mgr Wioletta Cichocka

GALERIA ZDJĘĆ

© SOSW NIEMIENICE