W dniu 26 czerwca odbyła się naszej w szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 i pożegnanie uczniów klas trzecich Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zawsze podobna uroczystość powoduje, że radość miesza się ze smutkiem... Cieszyć się trzeba, że po tylu latach nauki przyszedł szczęśliwy koniec, ale też pozostaje nostalgia po spotkaniach szkolnych, które stają się już tylko historią...

   

Uczniów żegnali koledzy i koleżanki z młodszych klas, wychowawcy
i nauczyciele, dyrektor i wicedyrektor szkoły, pracownicy administracji i obsługi. Podczas uroczystości obecni byli także rodzice uczniów kończących szkołę.

   

   

Ważną częścią tej uroczystości były gratulacje i podziękowania. Najpierw pani dyrektor Bożena Chodorek podziękowała wszystkim za ich ciężką całoroczną pracę, absolwentom za lata spędzone w szkole,
a rodzicom za wspieranie nauczycieli w pracy wychowawczej na rzecz uczniów.

   

Następnie wychowawcy klas wręczyli uczniom świadectwa, dyplomy i pamiątkowe albumy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nie zabrakło także wyróżnień i dyplomów dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych i udzielających się w kole muzycznym.

   

   

   

Na zakończenie uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną o tematyce wakacyjnej.

   

   

   

mgr Joanna Zalewska
GALERIA ZDJĘĆ

ŻYCZYMY POGODNYCH, SŁONECZNYCH
I BEZPIECZNYCH WAKACJI

© SOSW NIEMIENICE